Močové kameny

Ulevíme Vám od bolestivých příznaků spojených s močovými kameny.

Obsah 

Fakta o močových kamenech
Příčiny vzniku močových kamenů 
Příznaky močových kamenů
Diagnostika močových kamenů
Léčba naléhavých stavů
Léčba kamenů v ledvině a močovodu
Prevence opakované tvorby kamenů
Metabolické vyšetření při kamenech v ledvině a/nebo močovodu
Kameny

 

Fakta o močových kamenech

Kameny ledviny a močovodu jsou poměrně běžným onemocněním, není však snadné získat přesná data o počtech postižených v rámci Evropy. Kámen je tvrdá hmota složená z krystalů uvolněných z moči v močových cestách. Může se nacházet v ledvině nebo močovodu (trubicovitý orgán spojující ledvinu s močovým měchýřem). Kámen ledviny či močovodu se nemusí navenek projevovat, ale může patřit i k nejvíce bolestivým zkušenostem vůbec. V minulosti se jednalo o onemocnění poměrně běžné, ale s malým veřejným zájmem. Dnes má vzhledem k západnímu stylu života a dietním návykům stále větší část populace tendenci ledvinové kameny tvořit.

 • Kameny jsou běžné: asi 1 z 10 lidí je někdy postižen močovým kamenem.
 • Je 5-10% pravděpodobnost, že se Vám vyvine v průběhu života močový kámen.
 • U mužů se močové kameny vyvíjejí častěji než u žen a to v poměru 3:1. Tento rozdíl se v současnosti zmenšuje, zejména díky změnám v životním stylu a výživě.
 • Nejčastěji jsou močovými kameny postiženi lidé mezi 30. a 50. rokem života.
 • U pacientů postižených močovými kameny se kámen obvykle vyvine více než jedenkrát za život.

Močový kámen je krystalická tvrdá hmota, která vzniká v ledvinách či močovodu případně může být i v močovém měchýři. Často se stává, že tyto kameny odejdou bez jakýkoliv potíží, ale může se stát, že jejich průchod močovými cestami je spojen s velmi krutými bolestivými příznaky.

Zpět na obsah

 

Příčiny vzniku močových kamenů 

Co je kámen?

Kámen je tvrdý, pevný útvar, který může vzniknout ve žlučníku, močovém měchýři nebo ledvinách. Každý z vyjmenovaných typů kamenů má různé příčiny a tedy I léčba je rozdílná. Tato brožura se zabývá kameny močovými. Ty se vyvíjejí v ledvinách a mohou zde přetrvat nebo se uvolní do močovodu. Ledvinné kameny se vytvoří, pokud vykrystalizují minerály nebo kyselé soli z moči. Většina kamenů odchází z těla při močení. Nicméně někdy kámen uvízne v močovodu, zablokuje odtok moči z ledviny, a tím způsobí obtíže.  Kámen může být též příliš velký na to, aby se uvolnil z ledviny. V obou případech je k odstranění kamene nutná léčba.

Co je příčinou vzniku močových kamenů?

Ledvinový kámen se může vyvinout v průběhu života u kohokoliv.  Kámen se vyvine tehdy, pokud dojde k nerovnováze ve složení moči. To může souviset s množstvím přijatých tekutin i obsahem substancí v moči, které spustí tvorbu močového kamene. Kameny ale mohou mít i jiné příčiny.

Zpět na obsah

 

Příznaky močových kamenů

Lidé si často spojují močové kameny s bolestí. Nicméně příznaky mohou být různé - silná bolest nebo také bolest žádná. To závisí na charakteru močového kamenu – velikosti, tvaru a lokalizaci v močovém traktu.

Silná bolest (ledvinová kolika)

Pokud kámen blokuje odtok moči močovodem, dojde k bolestivé reakci známé jako ledvinová kolika.  To je ostrá bolest v bedrech a boku. Pokud je kámen v močovodu, můžete cítit bolest v třísle či stehně. Muži mohou pociťovat bolest ve varlatech. (Obr. 2).

Ledvinová kolika je způsobena náhlým zvýšením tlaku v močovém traktu a ve stěně močovodu.  Bolest přichází ve vlnách a nezmenšuje se ani se změnou polohy těla. Je popisována jako jedna z největších bolestí, podobných jako bolesti porodní.

Další příznaky, které mohou doprovázet ledvinovou koliku:

 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Krev v moči (růžová barva moči)
 • Bolestivé močení
 • Horečka

Ledvinová kolika je akutní stav a je potřeba kontaktovat praktického lékaře nebo nejbližší nemocnici, aby vám ulevili od bolesti. V případě, že máte vysoké horečky, je třeba vyhledat lékařskou pomoc neodkladně.

Tupá bolest 

Kameny, které neblokují močovod, mohou způsobit opakovanou, tupou bolest v boku. Tento typ bolesti může být způsoben i jiným onemocněním, je tedy nutné podstoupit lékařské vyšetření, abychom prokázali či vyloučili močové kameny.

Bez příznaků

Některé kameny nezpůsobí žádné obtíže. Nazýváme je asymptomatické kameny a obvykle jsou malé velikosti. Neblokují odtok moči, neboť jsou situovány v dolní části ledviny nebo fixovány na stěně močovodu.  Asymptomatické kameny nalézáme většinou při rentgenovém vyšetření nebo jiném zobrazovacím vyšetření, které je provedeno pro jiné obtíže. 

Zpět na obsah

 

Diagnostika močových kamenů

Lékař provede sérii vyšetření k objasnění příčiny obtíží – toto nazýváme diagnostika. Nejprve se lékař nebo sestra zeptá na vaši anamnézu (zdravotní historii) a dále provede lékař základní fyzikální vyšetření.  Nakonec bude provedeno zobrazovací vyšetření a případně další testy, pokud to bude nutné.

Zobrazovací technika

K lokalizaci kamene je třeba zhotovit zobrazení vnitřních orgánů – podstoupíte sonografii(ultrazvuk), což je metoda, která využívá vysokofrekvenční  vlnění k vytvoření obrazu. Lékař vyšetří ledviny a zjistí tak, zda je dutý systém ledviny rozšířen, což může být způsobeno blokádou močovodu kamenem.
ž může být způsobeno blokádou močovodu kamenem. Mimo sonografického vyšetření bude možná potřeba i vyšetření rentgenové. Další běžná metoda v diagnostice je CT (počítačová tomografie). V případě močových kamenů se používá CT bez podání kontrastní látky. Vyšetření zobrazí velikost, tvar a sílu kamene. V některých situacích se může lékař rozhodnout k provedení CT s podáním kontrastní látky do žíly. Toto vyšetření poskytne lékaři další informace o funkci a anatomii ledvin.

Analýza složení močových kamenů a další vyšetření

V případě postižení ledvinovou kolikou se provádí vyšetření moči a krve, aby byla vyloučena infekce či selhání ledvin. Pokud se předpokládá, že kámen vymočíte, váš lékař Vám doporučí cedit moč k zachycení kamene. Ten je pak analyzován, aby bylo jasné, o jaký typ močového kamene se jedná. Informace o složení kamene je důležitá pro výběr nejlepší možnosti léčby a prevence. Pokud máte vysoké riziko tvorby mnohočetných kamenů, bude provedeno tzv. metabolické vyšetření.  Toto vyšetření je popsáno v zvláštní brožuře Metabolické vyšetření při onemocnění močovými kameny.

Zpět na obsah

 

Léčba naléhavých stavů 

Akutní ledvinová kolika

Ledvinová kolika je akutní, bolestivý stav zapříčiněný kamenem, který zneprůchodňuje močovod. Navštivte co nejdříve svého praktického lékaře či nejbližší pohotovostní lékařskou službu k zajištění úlevy od bolesti. Bolest obvykle ustoupí po podání NSAID (nesteroidní antiflogistika), které lze užívat ve formě tablet či čípků. Pokud počáteční léčba nepomůže, dostanete silnější léky na bolest zvané opioidy. Ty jsou obvykle aplikovány přímo do žíly. Nevýhodou opioidů je možný vznik nevolnosti. Ve vzácných případech léky nepomohou. V tomto případě musí lékař někdy zajistit odtok moči z ledviny.  Tomu se říká dekomprese.

Existují 2 způsoby dekomprese:

 • Umístěním  JJ-stentu do močovodu přes močovou trubici
 • Zavedením perkutánní nefrostomie do ledviny přímo přes kůži

Obě metody jsou stejně účinné.

Zablokovaná a infikovaná (zánětem postižená) ledvina

Pokud máte ledvinovou koliku spolu s horečkou nebo pokud se cítíte nezvykle unaveni,  měli byste ihned navštívit nejbližší urologické oddělení. Bude vám provedeno vyšetření krve a moči ke zjištění, zda máte infikovanou (zánětem postiženou), zablokovanou ledvinu. Je-li tomu tak, potřebujete okamžitou dekompresi k uvolnění tlaku ve vaší ledvině. Je-li tomu tak, potřebujete okamžitou dekompresi k uvolnění tlaku ve vaší ledvině. Po dekompresi dostanete antibiotika k léčbě infekce. Odstranění kamene lze provádět až po vyléčení infekce.

Zpět na obsah

 

Léčba kamenů v ledvině a močovodu

Byl vám diagnostikován kámen v ledvině a/nebo v močovodu. Tento informační materiál popisuje různé léčebné možnosti, které můžete konzultovat s vaším lékařem. Společně se pak můžete rozhodnout, jaká metoda je pro vás vhodná.
Faktory, které ovlivňují rozhodování, zahrnují:
 • vaše příznaky
 • vlastnosti kamene
 • vaši anamnézu (zdravotní stav)
 • dostupnost léčebné metody dle vašeho zdravotnického zařízení a odbornosti lékaře
 • vaše osobní preference a hodnoty

Ne všechny kameny vyžadují léčbu.  Potřebujete léčbu, pokud vám kámen působí potíže a neodejde samovolně s močí.  Váš lékař může léčbu rovněž doporučit, pokud předpokládá již dříve existující zdravotní obtíže. Existují různé léčebné metody pro naléhavé a neakutní stavy.  Pokud máte kámen v ledvině nebo v  močovodu, který vám nepůsobí obtíže, léčbu obvykle nepodstupujete. Váš lékař vám stanoví plán pravidelných návštěv k ujištění, že se váš stav nezhoršil. Pokud je pravděpodobné, že kámen odejde spolu s močí, váš lékař vám předepíše léky, které tento proces usnadní. To nazýváme konzervativní léčba. Pokud se váš kámen zvětšuje anebo způsobuje častou a silnou bolesti, podstoupíte aktivní léčbu.

Konzervativní léčba kamene

Většina kamenů v ledvině nebo močovodu opustí vaše tělo při močení. Průchod kamene trvá určitou dobu v závislosti na velikosti a umístění kamene. Můžete trpět ledvinovou kolikou, když se kámen posouvá.
Obecně mějte na paměti:

 • čím blíže je kámen močovému měchýři, tím větší je šance na jeho průchod
 • čím větší je kámen, tím menší je šance na jeho průchod

Jsou dvě nejčastější metody konzervativního postupu: Vypuzování kamenů léky (expulzivní léčba) a rozpouštění kamenů z kyseliny močové. V obou případech dostanete od svého lékaře léky.

Aktivní léčba kamene

Existují 3 běžné způsoby odstranění kamene: litotrypse rázovou vlnou (SWL), ureteroskopie(URS) a perkutánní nefrolitotomie (PNL). Každá z těchto metod má své výhody a nevýhody. 

Je důležité mluvit o svých potížích a výsledcích vyšetření se svým lékařem a najít pro vás nejúčinnější způsob léčby. Podle toho, zda je kámen v ledvině nebo v močovodu, může lékař doporučit různé léčebné metody.

Kameny ledviny a močovou by měly být léčeny, pokud způsobují potíže.  Pokud nemáte potíže, můžete i přesto být léčen v případě, že:

 • kámen se zvětšuje
 • jste ve vysokém riziku tvorby dalšího kamene
 • máte infekci
 • váš kámen je příliš velký
 • upřednostňujete aktivní léčbu

Váš lékař doporučí odstranění kamene v močovodu, když:

 • se zdá být příliš velký pro odchod spolu s močí
 • trpíte bolestí i přesto, že užíváte léky
 • vaše ledviny přestaly nebo mohou přestat fungovat správně
 

Medikamentózní expulzní terapie ( léková vypuzovací terapie )

Váš lékař může předepsat léky  ( tzv. alfa-blokátory nebo nifedipin ), které pomohou urychlit průchod kamene a zamezí bolesti, když se posouvá. To nazýváme medikamentózní expulzní terapie (MET) a je většinou účinná na kameny v močovodu. Alfa-blokátory nejsou registrovány jako lék k odstraňování kamenů, ale mohou být užitečné, když kámen prochází. Pokud chcete MET, váš lékař s vámi probere možné vedlejší účinky léčby.

V průběhu MET byste měli svého lékaře pravidelně navštěvovat – jak často zaleží na jeho doporučení. Lékař kontroluje, že se kámen posunuje a že ledviny dobře fungují.

Pokud trpíte silnou  bolestí, pokud máte infekci anebo vaše ledviny  nefungují dobře, MET není volbou.

Rozpouštění vašeho kamene

Pokud trpíte kameny z kyseliny močové, je možné vaše kameny rozpustit. To se provádí zvyšováním hodnoty  pH moči tak, aby byla spíše zásaditá, než kyselá. Obvykle bývají předepisovány léky jako kaliumcitrát nebo bikarbonát sodný. Při hodnotách pH 7,0-7,2 kámen zmenšuje svoji velikost a může se  dokonce rozpustit úplně. Hodnotu pH moči můžete kontrolovat doma jednoduše použitím pH papírků.

Litotrypse rázovou vlnou (SWL

SWL se provádí pomocí zařízení, které rozbijí kámen z vnější strany těla. K rozbití kamene je třeba, aby se zaměřené rázové vlny (krátké pulsy s vysokou energií zvukové vlny) přenesly kůží do kamene. Kámen vstřebá energii rázové vlny a to jej rozbije na menší úlomky. Tyto úlomky kamenů pak projdou spolu s močí. SWL je vhodná pro více než 90 % všech pacientů. Nicméně její úspěch závisí na několika faktorech, jako je typ kamene a vaše tělesná stavba.

Ureteroskopie (URS)

URS je způsob léčby, který se provádí tenkým endoskopem. Kámen může být nalezen, rozbit a odstraněn během jediného zákroku. URS je běžná, úspěšnost metody je vysoká a riziko komplikací je nízké.

Perkutánní nerolitotomie (PNL)

PNL je zákrok k odstranění kamenů přímo z ledviny. Výhodou je, že velké kameny jsou odstraněny v průběhu jediné operace. V porovnání s SWL a URS je však tato metoda více invazivní a s vyšším rizikem komplikací. Nejběžnějšími komplikacemi PNL jsou krvácení a horečka
V porovnání s SWL a URS je však tato metoda více invazivní a s vyšším rizikem komplikací. Nejběžnějšími komplikacemi PNL jsou krvácení a horečka.

Kdy bych měl/měla  uvažovat o PNL?

PNL je třeba zvážit, pokud je kámen příliš velký ( větší než 2 centimetry) a neposunul se do močovodu. Váš lékař může zvažovat PNL jako léčebnou metodu také pokud:

 • máte více než jeden kámen
 • váš kámen je příliš tvrdý

Zpět na obsah

 

Prevence opakované tvorby kamenů 

Někteří pacienti, kteří měli kámen v ledvině nebo močovodu, mohou v budoucnosti vytvořit další kameny. Poté, co kámen samovolně odejde anebo je odstraněn, váš lékař stanoví, zda jste ve vysokém riziku další tvorby kamenů (viz. Příčiny vzniku močových kamenů). K tomu potřebuje rozbor kamene. Navíc přihlédne k výsledkům vyšetření krve a moči, která byla provedena před léčbou. Pokud je riziko opakované tvorby kamenů vysoké, lékař provede soubor vyšetření krve a moči – tzv. metabolické vyšetření. S přihlédnutím k výsledkům vyšetření lékař doporučí preventivní opatření a další vyšetření. Obecné rady týkající se životního stylu k prevenci tvorby kamenů I v případě nízkého rizika tvorby dalších kamenů vám váš lékař nebo zdravotní sestra poradí některé změny životního stylu. Tato opatření snižují riziko tvorby dalšího kamene a obecně prospívají vašemu zdraví. Následující rady jsou určené dospělým.

Pijte více

 • každý den vypijte minimálně 2,5 až 3 litry tekutin
 • popíjejte rovnoměrně v průběhu celého dne
 • vybírejte –neutrální nápoje, jako vodu nebo mléko
 • sledujte množství vytvořené moči. To by mělo být 2 – 2,5 litru každý den
 • sledujte barvu vaší moči: měla by být světlá
 • pijte více tekutin, pokud žijete v horkém podnebí anebo máte zvýšenou fyzickou námahu, pomůžete tím vyrovnat ztráty tekutin

Přizpůsobte svoji výživu

S ohledem na vaši individuální situaci může váš lékař doporučit přizpůsobení výživy. Je důležité to konzultovat nejprve s vaším lékařem.

 • mějte vyváženou a pestrou stravu
 • jezte hodně zeleniny, vlákniny a ovoce (především citrusové ovoce)
 • snažte se jíst více potravin s nízkým obsahem oxalátů (šťavelanů) – například vejce, čočku, rýži, oloupaná jablka, hrozny, květák, dýni, apod.
 • ujistěte se, že vaše výživa obsahuje dostatečné množství vápníku (cca 1 000 mg denně). Nicméně buďte obezřetní při užívání vápníkových doplňků a vždy požádejte o radu svého lékaře či sestru
 • snižte obsah soli ve vašem jídelníčku (ne více než 3-5 g denně)
 • nejezte příliš mnoho živočišných bílkovin, zejména maso z mladých zvířat. Nahraďte je bílkovinami v zelenině, které nalezneme například v avokádu, květáku či hrášku.
 • Udržujte si optimální tělesnou hmotnost (BMI mezi 18 – 25 kg/m2)

Zdravé návyky

Osvojení si zdravého životního stylu je vždy dobrý nápad.

 • cvičte 2 – 3x týdně
 • vyhýbejte se stresu

Zpět na obsah

 

Metabolické vyšetření při kamenech v ledvině a/nebo močovodu

Pokud jste ve vysokém riziku tvorby kamenů (viz. Příčiny tvorby kamenů v ledvině a močovodu), váš lékař provede metabolické vyšetření.  Jedná se o soubor krevních testů a vyšetření moči, který určí, jakou další léčbu potřebujete. Dle výsledků vyšetření dostanete léčbu. Obecně tato léčba nemívá žádné nebo minimální vedlejší účinky. Navíc výhodné je zvážení změny životního stylu (viz: Prevence opakované tvorby kamenů). V rámci metabolického vyšetření vás váš lékař požádá o sběr moči ve 2 nezávislých 24hodinových intervalech. Toto se provádí tři týdny po té, co kámen odešel anebo byl odstraněn. Měří se množství vytvořené moči a hladiny různých složek moči.

Zajímavost

Mezi složky moči patří vápník, hořčík, oxaláty (šťavelany) a kyselina močová. Dva až tři měsíce po zahájení terapie odebere lékař nový vzorek moči ke kontrole a případně upraví dávkování. Dva až tři měsíce po zahájení terapie odebere lékař nový vzorek moči ke kontrole a případně upraví dávkování.

Zpět na obsah

 

Kameny

Kameny ze šťavelanu vápenatého

Pokud máte kameny ze šťavelanu vápenatého, jste ve vysokém riziku vzniku dalších kamenů, ale není tomu tak vždy. Poté co jste měl kameny ze šťavelanu vápenatého, měl/a  byste:

 • jíst méně potravin bohatých na oxaláty (šťavelany)  (například rebarbory, řepy, ibišku, špenátu, mangoldu,  sladkých brambor, čaje, čokolády a sójových výrobků)
 • snížit spotřebu potravin bohatých na puriny
 • neužívat větší množství vitaminu C, než je doporučeno
 • ve všech případech požádejte o radu svého lékaře

Pokud metabolické vyšetření prokáže, že jste ve vysokém riziku tvorby dalších kamenů, dostanete léčbu, která sníží riziko další tvorby.

Kameny z fosforečnanu vápenatého

Pokud máte kameny z fosforečnanu vápenatého, jste ve vysokém riziku vzniku dalších kamenů, ale není tomu tak vždy.  Vaše léčba závisí na příčině, která vedla ke tvorbě kamene.

Kameny z kyseliny močové

Pokud máte kameny z kyseliny močové, jste ve vysokém riziku vzniku dalších kamenů. Snížení konzumace potravin bohatých na puriny může snížit tvorbu dalších kamenů.  Velké množství purinů obsahují některé typy ryb (sleď, mušle, páchl, sardinky, ančovičky), červené maso a vnitřnosti  (srdce, játra, ledviny). Dostanete léčbu, která udrží hodnotu moči mezi 6,2  až 6,8. Hodnotu pH moči můžete kontrolovat doma jednoduše pH papírky.

Kameny z močanu amonného

Pokud máte kameny z močanu amonného, jste ve vysokém riziku vzniku dalších kamenů a rovněž můžete trpět močovou infekcí. Dostanete antibiotika k zaléčení infekce a budete rovněž potřebovat léčbu k udržení hodnoty pH mezi 5,8 až 6,2.

Kameny struvitové a infekční

Pokud máte kameny struvitové a/nebo infekční, máte vysoké riziko vzniku dalších kamenů. Možná budete muset užívat antibiotika, aby se předešlo vrácení infekce.

Cystinové kameny

Pokud máte kameny z cystinu, jste ve vysokém riziku tvorby dalších kamenů. Je nezbytné pít dostatek tekutin, aby se vytvořily nejméně 3 litry moči každý den.  Snížená konzumace soli sníží hladiny cystinu v moči. Dostanete léčbu, která zvýší hodnoty pH moči na 7,5 a vyšší. Nakonec můžete užívat léky snižující hladinu cystinu.

Ostatní kameny

Existují další méně časté typy kamenů. Váš lékař s vámi probere vaši situaci a možnosti léčby.

Zpět na obsah

 

Chci více informací

Přiložené soubory

Příčiny vzniku močových kamenů

Příznaky a diagnostika močových kamenů

Léčba kamenů

Prevence opakované tvorby kamenů

Metabolické vyšetření při kamenech

FAQ

Slovníček pojmů

Základní informace

Metabolické vyšetření při kamenech - EAU pacientské informace

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové

Zobrazit na mapě