Časté a dráždivé močení

Pomůžeme Vám od častého a také nepříjemně dráždivého močení.

Obsah

Co je to močový měchýř?
Jaké jsou příznaky dráždivého močového měchýře?
Co způsobuje příznaky hyperaktivního močového měchýře?
Diagnóza hyperaktivního močového měchýře (OAB)
Režimová opatření u OAB
Medikamentózní léčba OAB
Léčba druhé linie OAB
Život s OAB
Otázky , na které se zeptat lékaře
Úprava pitného režimu

 

Co je to močový měchýř?

Močový měchýř slouží jako rezervoár pro moč produkovanou ledvinami.  Jde to dutý svalový orgán s maximální kapacitou okolo 500 mililitrů. (Obr. 1a, b)Zdravý člověk pociťuje nucení na močení při poloviční náplni močového měchýře, ale většina lidí dokáže pocit na močení na určitou dobu překonat, dokud není vhodná příležitost k vyprázdnění. Vyprázdnění močového měchýře je řízeno z centrální nervové soustavy. Mozek vysílá signály vedoucí ke kontrakci svaloviny měchýře a zahájení močení.
Četnost močení závisí na mnoha faktorech, ale především na přísunu tekutin. Většina lidí močí méně než osmkrát v průběhu dne, v noci pak ani jednou nebo jedenkrát.

Zpět na obsah

 

Jaké jsou příznaky dráždivého močového měchýře?

Syndrom hyperaktivního močového měchýře (Overactive bladder syndrom - OAB) je soubor příznaků dolních močových cest. Příznaky dolních močových cest zahrnují:

 • Náhlé nucení na močení s nemožností vůli potlačit močení
 • Nedobrovolný únik moči
 • Časté nucení na močení
 • Noční močení

Příznaky hyperaktivního močového měchýře jsou časté a postihují muže i ženy. Tyto příznaky se v průběhu života vyskytnou u 10 – 20 % populace.

Zpět na obsah

 

Co způsobuje příznaky hyperaktivního močového měchýře?

Příznaky OAB mají nejrůznější příčiny:

 • Někteří lidé pociťují náhlé a samovolné kontrakce močového měchýře
 • Někteří lidé zvýšeně vnímají plnění močového měchýře
 • V některých případech ledviny produkují v průběhu noci příliš velké množství moči, to vyvolává potřebu nočního močení (nykturii). Nadměrná noční produkce moči je často závislá na věku a na přítomnosti dalších onemocnění.
 • Někteří lidé mají malý močový měchýř, který se pro svou malou kapacitu naplní rychleji. Tato příčina není příliš častá. 

Zpět na obsah

 

Diagnóza hyperaktivního močového měchýře (OAB)

Ke zjištění příčiny vašich obtíží provede lékař několik vyšetření. Tento proces se odborně nazývá stanovení diagnózy. Příznaky OAB se mohou vyskytovat i při některých jiných onemocněních. Je proto důležité vyloučit jiné možné příčiny – například infekci močových cest, cukrovku a další.

Základem vyšetřovacího procesu je pečlivé odebrání anamnézy a fyzikální vyšetření pacienta. Pokud je to nutné, provede lékař další vyšetření.  

Anamnéza

Anamnéza je soubor informací sloužící lékaři ke zhodnocení vašeho zdravotního stavu a obtíží. Lékař se vás bude ptát na prodělaná onemocnění i na současné obtíže.  Můžete pomoct tím, že si připravíte odpovědi k následujícím bodům:

 • Přesný popis vašich současných obtíží
 • Délka trvání vašich současných obtíží
 • Seznam léků, které nyní užíváte
 • Informace o předchozích operačních výkonech
 • Informace o onemocnění, se kterými se léčíte nebo jste se léčili
 • Informace ohledně vašeho životního stylu (pohybová aktivita, kouření, konzumace alkoholu, dietní návyky) 

Fyzikální vyšetření

Váš lékař proveden základní fyzikální vyšetření se zaměřením na:

 • břicho
 • genitál
 • orientační neurologické vyšetření – vyšetření míšních nervů

Vyšetření moči

Budete muset odevzdat vzorek moči k analýze. Vyšetření může ukázat přítomnost bílých krvinek (značící infekci), červených krvinek (krve) či cukru v moči.

Mikční deník

Lékař vás může požádat o vedení mikčního deníku. Zde si budete zapisovat, jaké množství tekutin vypijete, jak často chodíte močit a jaký objem moči vyprodukujete. V případě úniků moči je budete zaznamenávat. Mikční deník je užitečný k lepšímu zhodnocení a porozumění vašim obtížím. Zde si můžete mikční deník vytisknout.

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie je jednoduché neinvazivní vyšetření k měření síly proudu moči. Vymočíte se do sběrné nádoby přístroje, který je jmenuje uroflowmetr (Obr. 1). Získané údaje z tohoto vyšetření mohou například ukázat na přítomnost obstrukce (překážky) toku moči ven z měchýře.

Zobrazení močového měchýře

Ultrazvuk je základním zobrazovacím vyšetřením, které využívá vysokofrekenční zvuky k vytvoření obrazu močového měchýře.

Pomocí ultrazvuku může lékař zobrazit, jaké množství moči zůstává po vymočení v močovém měchýři. Tato informace pomůže při rozhodování, zda nejsou vaše obtíže způsobeny zadržením moči (retencí).

Vyšetření močového měchýře

Pokud vyšetření moči prokáže přítomnost krve je nutné dovyšetření močového měchýře. Pomocí speciálního endoskopického přístroje - cystoskopu – zavedeného přes močovou trubici může lékař prohlédnout dutinu močového měchýře. Toto vyšetření se provádí v místním znecitlivění (lokální anestezii).

Urodynamika

Urodynamické vyšetření slouží k získání informací o funkci močového měchýře při jeho plnění a vyprazdňování. Při tomto vyšetření lékař zavede cévku do močového měchýře a do konečníku, pomocí kterých se měří tlak v močovém měchýři a nitrobřišní tlak.

Zpět na obsah

 

Režimová opatření u OAB

Příznaky hyperaktivního měchýře jsou často obtěžující ale ne život ohrožující.  Léčba příznaků, které mohou trvat velice dlouho, není jednoduchá. Existuje mnoho léčebných možností. Ve většině případů jsou první metodou volby režimová opatření. Je nutné postupovat individuálně a zjistit, jaké léčba bude vyhovovat právě Vám.

Vše budete moci probrat se svým lékařem:

 • Společně s vaším lékařem budete pravděpodobně diskutovat váš pitný režim (kdy, co, jak moc pijete).
 • Pokud jsou vaším problémem úniky moči, lékař Vám může doporučit používání vhodných inkontinenčních pomůcek.
 • Lékař vám může doporučit při pocitech nucení na močení „vydržet“ a nejít na toaletu. Tímto cvičením můžete prodloužit dobu mezi jednotlivými mikcemi.
 • Pánevní svalstvo může s věkem ochabovat. Jeho posilováním, známým jako Kegelovy cviky, můžete pomoci potlačit urgence a obnovit svalovou sílu.

Životní styl

Změna životního stylu Vám může pomoci zvládnout příznaky OAB a tím zlepšit kvalitu života.

 • Dodržujte pitný režim nejméně 1-1,5 litru za den. Poraďte se svým lékařem, jestli je vyšší příjem tekutin ve Vašem případě vhodný.
 • Zvyšte příjem tekutin, pokud jste v teplém prostředí, nebo máte hodně fyzické námahy.    
 • Snižte příjem tekutin před nebo během dlouhé cesty
 • Snižte příjem tekutin před spaním. Toto pomůže snížit frekvenci nykturií, nechtěného nočního močení.
 • Snažte se snížit příjem alkoholických a kofeinových nápojů, neboť ty zvyšují produkci moči a dráždí močový měchýř
 • I některá jídla mohou zhoršit příznaky OAB.  Doporučuje se omezit pálivá jídla, citrusy, kofein, slazené nápoje a potraviny s umělými sladidly
 • Důležitý je zdravý životní styl a udržování ideální váhy. Vaše BMI (body mass index) by mělo být mezi 18-25kg/m2.  Redukce tělesné hmotnosti může vést ke snížení úniků moče.

Zpět na obsah

 

Medikamentózní léčba OAB

U jedné třetiny pacientů pouze režimová opatření nepomohou. Pokud režimová opatření a změna životního stylu nezlepší Vaše příznaky, lékař Vám doporučí medikamentózní léčbu. Tato kapitola popisuje různé skupiny léků.

Vhodný výběr léku mohou ovlivnit:

 • Vaše příznaky
 • Vaše anamnéza
 • Léky, které v současné době užíváte
 • Dostupnost daného léku
 • Vaše osobní preference

Tato kapitola nabízí obecné informace o medikamentózní léčbě. Léková situace je v každé zemi odlišná.

Zde jsou skupiny léků používané k léčbě OAB:

 • Antagonisté muskarinových receptorů
 • Beta – 3  agonisté
 • Desmopresin

Antagonisté muskarinových receptorů

AMR jsou skupinou léků, které snižují abnormální kontrakce močového měchýře a tím snižují urgence. Je to nejvyužívanější skupina léků k léčbě příznaků OAB. Existuje několik druhů AMR:

 • Darifenacin
 • Fesoterodine
 • Oxybutynin
 • Propiverine
 • Solifenacin
 • Tolterodine
 • Trospium chloride 

Nežádoucí účinky těchto léků jsou mírné.  Mezi ně patří sucho v ústech, syndrom suchého oka, pálení žáhy a zácpa. Mezi vzácné nežádoucí účinky patří pocit plného nosu, rozmazané vidění, závrať a obtížné močení.

Beta-3 agonisté

Beta-3-agonisté jsou novou skupinou léků, které mají shodný účinek jako AMR na močový měchýř. V současné době se používá pouze Mirabegron.

Mirabegron je indikován v případě selhání léčby AMR a nebo její intolerance. Nežádoucí účinky Mirabegronu jsou obvykle mírné.

Desmopresin

Desmopresin snižuje množství produkované moči. Tento lék je doporučován v případě nykturií. Desmopresin může snížit počet nočních mikcí a tím zlepšit kvalitu spánku. Lék je dostupný ve formě tablet, nosního spreje a tablet rozpustných v ústech. Užívá se těsně před spaním, doba účinnost trvá po dobu 8-12 hod.

Desmopresin může způsobit pokles hladiny sodíku v krvi. Proto se jeho hodnota kontroluje před zahájením a během léčby. Méně časté nežádoucí účinky jsou bolesti hlavy, nevolnost, průjem, bolesti břicha, závratě a sucho v ústech. Mezi vzácné nežádoucí účinky patří vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin (periferní otoky).

Zpět na obsah

 

Léčba druhé linie OAB

Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tomto případě existují i jiné metody. Spolu s lékařem můžete probrat jiné možnosti léčby.

Léčba druhé line OAB zahrnuje:

 • intravesikální injekce Botulinotoxinu
 • Neuromodulace – nervová stimulace
 • Chirurgické zvětšení kapacity močového měchýře

Zpět na obsah

 

Život s OAB

Přestože nejsou příznaky OAB život ohrožující, mají negativní vliv na kvalitu života. Každý pacient vnímá své obtíže rozdílně a rozdílně reaguje na léčbu. Vaše příznaky by neměly být podceňovány.
Kvalita života je ovlivněna psychickým a fyzických zdravím. Je nejen důležité cítit se zdravý, ale je důležité se osvobodit od negativního psychického tlaku, které příznaky OAB vytváří.
Příznaky jako urgence nebo časté močení mohou mít negativní vliv na kvalitu života. Nemocní s těmito příznaky jsou často nuceni vyhledávat na všech místech toaletu. Někdy jsou nuceni vyhýbat se určitým aktivitám. Časté probouzení v noci kvůli močení výrazně zhoršuje kvalitu spánku a snižuje výkonnost nejen v běžných denních aktivitách. Úniky moče se mohou podepsat na celkovém sebevědomí pacienta.
Tyto problémy mohou negativně ovlivnit Vaše blízké. Například Váš partner může být v noci probouzen Vašimi častými návštěvami toalety. Příznaky můžou ovlivnit i Váš sociální život. Ze stejného důvodu mohou ovlivnit i partnerův společenský život a vést k pocitu izolace. Je mnoho způsobů jak udržet příznaky pod kontrolou. Neměly by Vás omezovat ve Vašem osobním, kulturním, nebo pracovním životě. Pokud Vás symptomy obtěžují, měli byste vyhledat odbornou pomoc – tzn. vyšetření praktickým lékařem, nebo ambulantním urologem.

Vyhledat pomoc

Příznaky OAB jsou častější s přibývajícím věkem. Neměly by ale být považovány za běžnou součást stárnutí. Pokud máte obtíže, nestyďte se jít k lékaři.

Zpět na obsah

 

Otázky , na které se zeptat lékaře

Tento EAU informační materiál nabízí informace o nejčastějších příznacích a léčbě hyperaktivního močového měchýře. Přesto obtíže každého nemocného jsou individuální. Nebojte se proto zeptal svého lékaře na to, co trápí konkrétně Vás a jaká léčba by pro Vás byla nejvhodnější. Před vyšetřením si můžete zkusit dopředu připravit seznam otázek, které chcete s lékařem probrat. Zde nabízíme některé otázky pro příklad:

 • Proč trpím tímto problémem?
 • Jaký bude můj zdravotní stav za několik měsíců nebo let, v případě si nebudu přát žádnou léčbu?
 • Jak se změní můj zdravotní stav v následujících měsících nebo letech, pokud se rozhodnu aktivně léčit?
 • Jaké možnosti léčby by jste doporučil v mém případě?
 • Co mohu od léčby očekávat?
 • Jaké jsou možné nežádoucí účinky a rizika léčby?
 • Jak dlouho bude léčba trvat? 

Zpět na obsah

 

Úprava pitného režimu

Příznaky OAB jsou obtěžující nikoliv však život ohrožující. Příznaky se mohou často vyvíjet dlouho a není vždy jednoduché se jich zbavit. V první řadě se vždy doporučuje úprava životního stylu.

 • Vyvarujte se extrémního snižování tekutin. Pijte alespoň litr tekutin denně. Příjem tekutin omezujte pouze před dlouhými cestami. Nepijte příliš tekutin na noc. Omezte alkohol a kofein, protože působí příliš močopudně a dráždivě. Některá jídla a přísady mohou zhoršovat vaše potíže. Omezte umělá sladidla, kyselá jídla, citrusové ovoce a džusy, kofein a sladké limonády.
 • Udržujte si zdravou váhu
 • Výrazná obezita vede k významného zhoršení úniku moči.
 • Užívání inkontinenčních pomůcek
 • Trénink močového měchýře
 • Pokusy o oddálení močení o pár vteřin až minut tak, aby došlo k adaptaci a pokud možno k prodloužení intervalu močení.
 • Posilování svalů pánevního dna­ kegelovy cviky.

 Zpět na obsah

 

Chci více informací

 

Přiložené soubory

Slovník pojmů

Syndrom hyperaktivního močového měchýře

Diagnóza hyperaktivního močového měchýře

Režimová opatření

Medikamentózní léčba OAB

Léčba druhé linie OAB

Život s OAB

Deník EAU

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové

Zobrazit na mapě