Informace o komplexních programech

Naše centrum Vám zajistí komplexní diagnostiku a navrhne režim dle Vašeho individuálního přání a Vašich možností. Naše služby jsou vhodné pro každého, kdo chce žít zdravěji a šťastněji.

Naše poslání

Nově vznikající centrum zdravotní péče URAN+ nabízí široké portfolio služeb pro (ne)stárnoucí muže. Kvalita služeb je garantována odbornou způsobilostí primáře urologického oddělení Sanatoria Sanus MUDr. Jana Hiblbauera a vedoucího lékaře URAN+ MUDr. Jana Hiblbauera ml.

Naše centrum poskytuje služby, jejichž cílem je pomoci mužům udržet si či opět získat svou mladistvou výkonnost, rozhodnost a mužnost. Podstata služeb vychází z faktu, že každý touží po věčném mládí. Stárnutí je u mužů často spojeno se zrátou sebedůvěry, s postupným poklesem fyzické i psychické výkonnosti a může vést až ke ztrátě zájmu o partnerský i okolní společenský život. Mezi další doprovodé příznaky strárnutí patří nerozhodnost, nespavost, obtížné soustředění a v neposlední řadě dochází k výrazným změnám skladby těla se sklony k tloustnutí  a ztrátě svalové hmoty. V důsledku těchto změn klesá svalová síla i celková fyzická zdatnost.

Jak to děláme?

Naše centrum Vám zajistí komplexní diagnostiku a navrhne režim dle Vašeho individuálního přání a Vašich možností. Naše služby jsou vhodné pro každého, kdo chce žít zdravěji a šťastněji.

Před návrhem péče klient podstoupí vyšetření sestávající se z individuálního pohovoru s lékařem andrologem (specialista na hormonální prostředí muže), dále s internistou – kardiologem (zhodnocení interního stavu), fyzioterapeutem a ortopedem (zhodnocení poruch pohybového aparátu a vad držení těla). Dalším krokem je zhodnocení stavu zdatnosti kardiopulmonálním zátěžovým vyšetřením (spiroergometrie), následované vyšetřením složení těla multifrekvenčním bioimpedančním analyzátorem TANITA® a na závěr klient podstoupí několikatýdenní sledování stravovacích a režimových návyků (nutriční diář). Všechna tato data budou sloužit k tomu, aby klientovi byla navržena zcela ideální a na míru připravena terapie, která eliminuje jakékoliv riziko chyby či nevhodně zvolené zátěže.

Navržená terapie může být založena na pouhém režimovém či výživovém doporučení či v nejrozsáhlejším komplexu služeb může zahrnovat individuální stravovací plán, individuální cvičební jednotky s odborně vyškoleným trenérem, laboratorní a zdravotní vyšetření včetně terapie pomocí léků, doplňků a hormonálních preparátů.

 

Naše služby

 • ACTIVE LIFE Restart
 • substituce testosteronem
 • výživové poradenství
 • pohybové poradenství
 • korporátní programy
 • balíčky
  • Checkup
   • vstupní zhodnocení zdravotního stavu klienta 
  • Perfomance
   • rozšířené vstupní zhodnocení zdravotního stavu klienta
   • následné kontroly
  • VIP club
   • individuální dlouhodobá péče pro klienty
   • podrobné informace při osobní konzultaci

Veškeré služby jsou poskytovány jako lékařské a zdravotnické služby, tedy s garancí odbornosti a zodpovědnosti za stav klienta.

 

 

Ceny služeb

Vážení klienti,
komplexní zdravotní programy nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zde můžete zobrazit ceny služeb

 

Chci více informací

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové

Zobrazit na mapě