Vazektomie - mužská sterilizace

Jedná se o metodu trvalé sterilizace muže. Sterilita znamená, že v ejakulátu nejsou přítomné žádné spermie.

Obsah

Nejčastější dotazy
Úspěšnost vazektomie ve srovnání s ostatními metodami kontracepce
Krok za krokem: konzultace – operace – pooperační péče
Jak se připravit na zákrok?

 

Nejčastější dotazy

Co je vazektomie?

Jedná se o metodu trvalé sterilizace muže. Sterilita znamená, že v ejakulátu nejsou přítomné žádné spermie. Jedná se o mini-invazivní chirurgický zákrok, který spočívá v přerušení a zaslepení chámovodu elektrokoagulací či stehem v oblasti šourku. Zákrok je ve většině případů prováděn v lokálním znecitlivění.

Jak dlouho je tato metoda sterilizace muže známá?

První studie, která hodnotila výsledek podvázání chámovodu, byla publikována v Londýně v roce 1830. Zajímavým faktem je, že se v počátku nejednalo o metodu plánovaného rodičovství, ale byla aplikována u sociálně patologických jedinců. V rámci plánovaného rodičovství se vazektomie začala používat v USA kolem roku 1940, v Evropě se rozšířila koncem 60. let 20. století. Za zmínku stojí fakt, že koncem 19. století byla vazektomie používána jako alternativa kastrace např. při zvětšení prostaty. V roce 1918 vazektomii podstoupili např. i Sigmund Freud či William Butler (metoda byla nazývána „Steinarching“) a všeobecně se věřilo, že vede ke zvýšení hormonálních hladin, které měly vést ke zvýšení intelektu a sexuální výkonnosti.

Jak je to s bolestí po zákroku?

Pacienti, kteří zákrok již podstpupili se shodují, že nepociťovali bolest, ale spíše dyskomfort. Všeobecně se shodují, že nejnepříjemnější částí zákroku je aplikace znecitlivující látky do oblasti při šourku.

Jak je vazektomie „populární“?

Míra obliby této metody sterilizace se v každé populaci/zemi liší. Např. na Novém Zélandu je v populaci téměř 23% mužů, kteří tento zákrok již podstoupili. USA a západní Evropa je s cca 11% na druhém místě, nejméně je tato metoda sterilizace vyhledávána v Číně a Indii, zhruba 8% mužů. Dotazníkové šetření prováděné v nedávné době v USA vedlo ke zjištění, že 12% ženatých mužů ve věku mezi 20 a 39 lety již vazektomii podstoupili. Celosvětově se jedná zhruba o 50 milionů mužů, kteří se pro tuto metodu sterilizace rozhodli.

Litují muži někdy, že vazektomii podstoupili?

Míra spokojenosti je celosvětově velmi vysoká. Mezi hlavní příčiny nespokojenosti patří nedostatečně zvážené a poučené rozhodnutí , často dělané pod tlakem okolí, či následně se měnící partnerská situace (rozvod, úmrtí) apod. Velmi výjimečně se po zákroku objevuje tzv. post-vazektomická bolest.

Jaké jsou metody vazektomie?

Nejčastěji se k přístupu k chámovodu užívá velmi drobný řez (10 mm) oboustranně při bazi šourku. Nově se velmi rozšířila metoda No Scalpel Vasectomy (bez užití skalpelu), kdy je kožní kryt šourku protnut speciálním nástrojem, který současně umožňuje aplikovat znecitlivující látku. Na popularitě získává tzv. open ended technique, kdy se jeden konec chámovodu uzavře koagulací a zajistí stehem, zatímco druhý konec se ponechá otevřený.

Liší se různé operační techniky spolehlivostí?

V první řadě hraje významnou roli zkušenost operatéra. Za nejspolehlivější je obecně považována metoda, kdy jsou oba konce zkoagulovány a založeny do různých vrstev tkáně a vaziva.

Existují i jiné metody mužské kontracepce kromě kondomu a vazektomie?

Již dlouho se odborníci snaží vyvinout spolehlivou metodu hormonální kontracepce pro muže, bohužel dosud s neuspokojivými výsledky.

Ochrání vazektomie proti případné nákaze pohlavní chorobou?

Nikoliv, vazektomie slouží pouze k zabránění přítomnosti spermií v ejakulátu.

Zpět na obsah

 

Úspěšnost vazektomie ve srovnání s ostatními metodami kontracepce

Kontracepční metodaMíra selhání (%)
Žádná antikoncepční metoda 85
Cervikální kroužek 30
Spermicidní prostředky 21
Ženský kondom 21
Metoda plodných dnů 21
Přerušovaný styk 20
Mužský kondom 12
Monofázická**an­tikonepce 3
Nitroděložní tělísko 2
Depotní antikoncepce 0.3
Podvázání vejcovodů 0.17
Kombinovaná antikoncepce 0.08
Vazektomie 0.04

Zpět na obsah

 

Krok za krokem: konzultace – operace – pooperační péče

Před zákrokem je provedeno základní urologické vyšetření s posouzením možnosti provedení zákroku po medicínsko-chirurgické stránce. Při tomto vyšetření a pohovoru jsou zodpovězeny eventuelní dotazy klienta a probrány i podrobnosti týkající se samotného zákroku, včetně dohody termínu operace. Dle typu výkonu je vydán požadavek na předoperační vyšetření – pouze laboratorní pro výkon v místním umrtvení; vyšetření praktickým lékařem/internistou pro výkon v celkové anestezii. Klient při této návštěvě předá lékaři podepsanou „Žádost o provedení vasektomie“ a obdrží „Informovaný souhlas s výkonem – vasektomie“ (odkazy ke stažení v dolní části stránky), který podepsaný odevzdá až před samotným výkonem. Vstupní vyšetření je možné provést minimálně 14 dnů před zákrokem a je třeba se na ně objednat telefonicky (ambulance – 491 040 050) či osobně na urologické ambulanci URAN+.

Tento výkon není hrazen ze zdravotního pojištění – celková standardní cena za provedení vazektomie činí 11.000 Kč a klient ji uhradí v recepci sanatoria SANUS (hotově nebo kartou) v den zákroku.

V této ceně je zahrnuta:

  • operace včetně místního umrtvení (včetně použitého zdravotního materiálu)
  • pooperační kontrola včetně kontrolního spermiogramu po 3 měsících od zákroku

Samostatná doplňková platba je za (pokud je pro provedení zákroku nezbytné):

- vstupní vyšetření (povinná položka) 1 000 Kč
– spermiogram na žádost klienta 700 Kč
– uchování (kryoprezervace) spermatu osobní dotaz
– celková anestezie osobní dotaz
– pobyt – cena dle délky pobytu a počtu lůžek na pokoji, běžně prováděno ambulantně  

Zpět na obsah 

 

Jak se připravit na zákrok?

  • 10 dní před zákrokem vysaďte léky na „ředění krve“ – nejčastěji používané: Anopyrin, Godasal, Plavix, ev. Warfarin (nutné nahradit alternativní látkou). O veškerých pravidelně užívaných lécích je NUTNÉ informovat Ošetřujícího lékaře.
  • Zhruba dva dny předem si začnětě dvakrát denně mýt šourek a okolí antibakteriálním mýdlem.
  • Den před zákrokem si oholte ochlupení na šourku a v jeho okolí.
  • Pokud bude zákrok prováděn v lokálním znecitlivění dostatečně se nasnídejte. Předejdete možné nevolnosti či kolapsu při hladovění.
  • Po zákroku doporučujeme dodržet 48 hodin fyzického klidu na lůžku. Vstávat jen minimálně.
  • První 2–3 dny je vhodné šourek chladit – cca 15 minut každou hodinu.
  • Do další kontroly noste suspenzor nebo pevné spodní prádlo, vyhněte se zvýšené fyzické námaze včetně sexuálních aktivit.
 
 
 
 

Ceny služeb

Vážení klienti,
veškeré služby, které jsou na tomto pracovišti poskytovány, nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Zobrazit ceny služeb

 

Chci více informací

Přiložené soubory

Informovaný souhlas

Žádost o provedení

+420 491 040 050


​URAN​+
Péče o zdraví aktivních lidí
MUDr. Jan Hiblbauer s.r.o.
provozovna: Bratří Štefanů 895, 500 03, Hradec Králové

Zobrazit na mapě